Osin_tutkitut_Kuusamo

Juho Oikarainen jälkeläisiäEnsimmäinen sukupolvi1. JUHO OIKARAINEN. Juho syntyi arviolta noin (?) 1565.

LAINAUS ROVANIEMEN HISTORIASTA s.269-270 RAUDANJOEN TILA Raudanjoen suulle Kemijokivarteen oli syntynyt 1580-luvulla savolaisen talonpoikaisasutuksen pohjoisin pesäke, kun Mankisen perhekunta oli talottunut paikalle. Ilmeisesti heti 1600-luvun alussa paikalle tuli Oikaraisen suku, joka otti paitsi Mankisen talon asuttavakseen, niin perusti myös naapuriin toisen talon. Kantatalon nimenä pysyi säännöllisesti vuoteen 1674 saakka Mankinen, jonka jälkeen nimeksi vakiintui Raudanjoki. Olli Juhonpoika isännöi 1620-luvun lopulta lähtien yhtä kylän suurimmista karjatiloista. Parhaimmillaan navetassa oli kymmenen lehmää ja seitsemän muuta nautaa, hevonen ja härkä sekä kymmenpäinen lammaskatras. Tultaessa 1640-luvulle muutamassa vuodessa karjalaumasta oli vain maukkaat muistot jäljellä. Nälkään oli ollut pakko syödä elukat, joten vaikeuksien keskellä isännäksi tulleella Erkki Matinpojalla ei ollut lopulta muuta vaihtoehtoa kuin lähteä talosta. Perhe suuntasi etelään onnea koittamaan. Naapuritalosta Oikaraisesta tuli 1640-luvun lopulla Matti Juhonpoika viljelemään tilaa. Luonnon tarjotessa paremmat elämisen edellytykset saatettiin tilalla ehkä ajatella valoisampaa tulevaisuutta. Vuonna 1653 Mankisen isännäksi tuli Olli Ollinpoika, josta tulikin pitkäaikainen talollinen jokivarteen, sillä vasta 1670-luvun alussa poika Matti jatkoi isänsä työtä. Huolimatta hyvistä edellytyksistä tila painui 1650-luvulla veroautioksi. Paremmat ajat koittivat sentään 1660-luvulla väkimääränkin kasvaessa tilalla. Matti Raudanjoesta ei tullut isänsä kaltaista pitkäikäistä isäntää, sillä jo 1670-luvun puolivälistä tilalla oli kaksi taloutta Juho ja Erkki Ollinpoikien hallitessa vuorollaan Raudanjokea. Lopulta 1700-luvun alussa Erkki siirtyi asuttamaan Oikaraista. Raudanjoen viljasadot eivät riittäneet runsaslukuisen väen tarpeeseen, joten Oulun porvareilta oli hankittava luotolla jyviä. Vanhuudenheikko Juho pysyi sitkeästi Raudanjoen isäntänä vielä uudellakin vuosisadalla, kunnes 1703 Juho-poika otti tilan hallintaansa. Piika Kaarina sen sijaan ei kestänyt liian ankaraa työmäärää, vaan karkasi 1703 kotiinsa viiripäähän. Velat ja verorästit pusersivat elämäniloa ahtaammalle, mutta eivät ne tuntuneet tappaneen iloa kokonaan. Isonvihan vuosina väkimäärä kasvoi niin, että tilalla asusti jo neljä veljestä, miniöitä, palvelusväkeä, sotilaan leski ja suuri lapsilauma. Oikaraisen kylä oli sikiämässä. OIKARAISEN TILA Raudanjoen suun länsipuolella Oikaraisen tilalla 1600-luku oli koettelemusten aikaa. Juho Juhonpoika Oikarainen eli Mankinen oli raivannut talonpaikkansa 1620-luvulla. Se kulki pitkään vielä torppana, vaikka sille oli määrätty veromanttaali. Oikarainen oli säännöllisesti 1630-luvulta lähtien parin vuosikymmenen ajan autiotilana, mutta Juho asusti siellä vaimonsa Marketan ja lastensa kanssa. Niittyjä oli parin heinäkuorman verran verotettavaksi, joten karjaakin täytyi olla jonkin verran. Huolimatta köyhyydestä väki pystyi ankeita arkipäiviään elämään. Perheen pojista Lassi otti 1650-luvun lopulla talon hallintaansa. Lauri Raudanjoella, kuten häntä verolähteissä nimitettiin, oli ankara työ edessään. Vasta vuonna 1664 kruununvouti uskalsi ottaa Oikaraisesta ensimmäiset ohrakapat papille ja kuninkaalle. Lassi oli pystyvä isäntä, ja niin hän sai vähitellen vaimonsa Kaisan kanssa talon jaloilleen. Karvon naapuritilan niityt otettiin käyttöön ja joinakin vuosina lähdettiin niittomatkoille myös Kamsansuun autiotilan heinäniityille. Sitkeästi Lauri jaksoi puskea Kemijoen rantamaisemissa. kunnes aivan 1680-luvun alussa 60-vuotiaan raatajan taival päättyi. Erkki Laurinpoika jatkoi isänsä työtä, mutta häneltä ei taloudenpito luonnistunut. Erkki velkaantui toivottoman paljon porvari Johan Boneliukselle, eikä verojenkaan maksuista tullut mitään. Velimies Juhosta kasvoi aikamoinen luikuri, joka viimein syyllistyi vakavaan varkauteen. Samoin Erkkikin syyllistyi epätoivoissaan varkauksiin, eikä tilaa saatu jaloilleen. Kohtalo oli näköpiirissä, kun 1690-luvun puolivälin ankarat katovuodet iskivät. Isäntäväen oli antauduttava luonnon ja velkojien edessä. Tila siirtyi Johan Boneliuksen haltuun, joka haki vuonna 1700 vahvistuksen omistukselleen Kemin käräjillä. Isäntä Erkki karkasi Kaisa-vaimonsa ja perheensä kanssa muualle ja jätti tilan oman onnensa nojaan. Velimies Matti sai Muurolasta Raappanan tilan hallintaansa. Bonelius sai myytyä Oikaraisen naapuri Erkki Ollinpoika Raudanjoelle. Erkin yritys onnistui ja tila tarjosi elämälle mahdollisuuden. Isäntä selvisi rästeistä ja osti tilan jopa perintöön, mutta raataminen vaati veronsa. Terveys petti ja kuolema korjasi jokimaisemassa elämänsä ahkeroineen isännän. Vuonna 1708 tilanhoidosta vastasi perheen poika Olli, joka yhdessä muun perheen kanssa pystyi pitämään Oikaraisen asiat kunnossa.

     Kertomuksessa mainitut henkilöt: Olli Juhonpoika Oikarainen, Eerikki Matinpoika Oikarainen, Matti Juhonpoika Oikarainen, Olli Ollinpoika Oikarainen, Matti Ollinpoika Oikarainen, Juho Ollinpoika Oikarainen, Eerikki Ollinpoika Oikarainen, Juho Juhonpoika Oikarainen, Juho Juhonpoika Oikarainen, Reeta ?????, Lauri Juhonpoika Oikarainen, Kaisa ?????, Eerikki Laurinpoika Oikarainen, Johan Sigfridinpoika Bonelius, Juho Laurinpoika Oikarainen, Matti Laurinpoika Oikarainen, ja Olli Eerikinpoika Oikarainen.1Juho Oikarainen, jonka tiedossa olevat lapset ovat:

Toinen sukupolvi2. MATTI JUHONPOIKA OIKARAINEN (Juho).2,3 Matti Juhonpoika syntyi arviolta noin (?) 1585. Hänet tunnettiin noin . .1620 myös nimellä Matti Juhonpoika Mankinen.4

Tutkimuskommentti: Eerikki Matinpoika mainitaan Raudajoen isännäksi 1630-1640-lukujen taitteessa. Hänen isänsä lienee sama Matti Juhonpoika Mankinen, joka mainitaan Pohjois-Pohjanmaan voutikunnan vuoden 1624 maantarkastuskirjassa. Em. maantarkastuskirjassa mainitaan myös Juho Juhonpoika Mankinen eli Matti ja Juho sopivat veljeksiksi. Ollakseen isäntänä 1630-luvun lopulla, on Eerikin pitänyt syntyä viimeistään 1610-luvulla, mikä täsmää isä Matin arvioituun syntymäaikaan.
     Liittyy Eerikki Matinpoika Oikarainen.5,6

Avoimia kysymyksiä: Ovatko Matti, Juho ja Olli varmuudella veljeksiä?
     Liittyy Juho Juhonpoika Oikarainen sekä Olli Juhonpoika Oikarainen.

Matti Juhonpoika Oikarainen, jonka tiedossa olevat lapset ovat:

3. JUHO JUHONPOIKA OIKARAINEN (Juho).11,12,13,14 Juho Juhonpoika syntyi arviolta noin (?) 1590. Juho ja Reeta ????? vihittiin arviolta noin (?) 1615. Hänet tunnettiin noin . .1620 myös nimellä Juho Juhonpoika Mankinen.15

Tutkimuskommentti: Rovaniemen historian mukaan naapuritalosta Oikaraisesta tuli 1640-luvun lopulla Matti Juhonpoika viljelemään Raudanjoen tilaa. Matin täytyy olla Juho Juhonpojan poika. Matin on täytynyt syntyä viimeistään 1620-luvulla ollakseen kypsä isännäksi 1640-luvulla. Tuo täsmää sopivasti isänsä arvioituun syntymäaikaa.
     Liittyy Matti Juhonpoika Oikarainen.16

Avoimia kysymyksiä: Ovatko Matti, Juho ja Olli varmuudella veljeksiä?
     Liittyy Matti Juhonpoika Oikarainen sekä Olli Juhonpoika Oikarainen. Juho Juhonpoika mainitaan kertomuksessa, joka löytyy Juho Oikarainen -sivulta.17

REETA ?????18 Reeta syntyi arviolta noin (?) 1595.

Avoimia kysymyksiä: Sukunimi?. Reeta mainitaan kertomuksessa, joka löytyy Juho Oikarainen -sivulta.19
Juho Juhonpoika Oikarainen ja Reeta ?????: Ei tiedossa olevia lapsia.

Juho Juhonpoika Oikarainen, jonka tiedossa olevat lapset ovat:

4. OLLI JUHONPOIKA OIKARAINEN (Juho).24,25 Olli Juhonpoika syntyi arviolta noin (?) 1592. Hänet tunnettiin noin . .1620 myös nimellä Olli Juhonpoika Mankinen.26

Tutkimuskommentti: Vuonna 1653 Olli Ollinpojasta tulee Mankisen/Raudanjoen pitkäaikainen isäntä. Ollin täytyy olla alkuperäisen isännän Olli Juhonpojan poika. Olli Ollinpojan kuoliniästä laskettu syntymäaika on n. vuosi 1617 eli hän sopii hyvinkin iältään isännäksi 1653 (=n. 36-vuotias). Tuo aika taas sopii isänsä Olli Juhonpojan arvioituun syntymäaikaan. Olli Ollinpojan jälkeen 1670-luvun alussa Raudanjoen isännäksi tulee hänen poikansa Matti ja hänen jälkeensä 1670-luvun puolivälissä Raudanjoen isännyyttä vuorottelevat Juho ja Erkki. Juhon ja Erkin täytyy olla Matti Ollinpojan veljiä eli Olli Ollinpojan poikia. Tämä sopii luotaisesti paremmin (=Veli Matin jälkeen) ja toisaalta ollakseen Olli Juhonpojan lapsia, olisi Olli Juhonpojan pitänyt saada lapsia melko iäkkäänä. Lisäksi Olli Ollinpoika vanhana pitkäaikaisena isäntänä asui Raudanjoella kuolemaansa saakka eli hän on 1700 alkavissa rippikirjoissa mainittu Juhon isä (=Fader) Olli.
     Liittyy Olli Ollinpoika Oikarainen sekä Matti Ollinpoika Oikarainen, Eerikki Ollinpoika Oikarainen, ja Juho Ollinpoika Oikarainen.27,28,29

Avoimia kysymyksiä: Ovatko Matti, Juho ja Olli varmuudella veljeksiä?
     Liittyy Matti Juhonpoika Oikarainen ja Juho Juhonpoika Oikarainen. Olli Juhonpoika mainitaan kertomuksessa, joka löytyy Juho Oikarainen -sivulta.30

Olli Juhonpoika Oikarainen, jonka tiedossa olevat lapset ovat:

Kolmas sukupolvi5. LAURI JUHONPOIKA OIKARAINEN (Juho Juhonpoika, Juho).31,32,33 Hänet tunnettiin myös nimellä Lauri Raudanjoki.34 Lauri Juhonpoika syntyi noin 1621.35 36 Lauri ja Kaisa ????? vihittiin arviolta noin (?) 1650. Lauri Juhonpoika Oikarainen kuoli noin 1681.37 Lauri Juhonpoika mainitaan kertomuksessa, joka löytyy Juho Oikarainen -sivulta.38

KAISA ?????39 Kaisa syntyi arviolta noin (?) 1630.

Avoimia kysymyksiä: Sukunimi?. Kaisa mainitaan kertomuksessa, joka löytyy Juho Oikarainen -sivulta.40
Lauri Juhonpoika Oikarainen ja Kaisa ?????: Ei tiedossa olevia lapsia.

Lauri Juhonpoika Oikarainen, jonka tiedossa olevat lapset ovat:

6. OLLI OLLINPOIKA OIKARAINEN (Olli Juhonpoika, Juho).64,65,66 Hänet tunnettiin myös nimellä Olli Ollinpoika Raudanjoki.67 Olli Ollinpoika syntyi noin 1617.68 69 Olli Ollinpoika Oikarainen kuoli 30.1.1711 Rovaniemellä.70,71

Tutkimuskommentti: Vuonna 1653 Olli Ollinpojasta tulee Mankisen/Raudanjoen pitkäaikainen isäntä. Ollin täytyy olla alkuperäisen isännän Olli Juhonpojan poika. Olli Ollinpojan kuoliniästä laskettu syntymäaika on n. vuosi 1617 eli hän sopii hyvinkin iältään isännäksi 1653 (=n. 36-vuotias). Tuo aika taas sopii isänsä Olli Juhonpojan arvioituun syntymäaikaan. Olli Ollinpojan jälkeen 1670-luvun alussa Raudanjoen isännäksi tulee hänen poikansa Matti ja hänen jälkeensä 1670-luvun puolivälissä Raudanjoen isännyyttä vuorottelevat Juho ja Erkki. Juhon ja Erkin täytyy olla Matti Ollinpojan veljiä eli Olli Ollinpojan poikia. Tämä sopii luotaisesti paremmin (=Veli Matin jälkeen) ja toisaalta ollakseen Olli Juhonpojan lapsia, olisi Olli Juhonpojan pitänyt saada lapsia melko iäkkäänä. Lisäksi Olli Ollinpoika vanhana pitkäaikaisena isäntänä asui Raudanjoella kuolemaansa saakka eli hän on 1700 alkavissa rippikirjoissa mainittu Juhon isä (=Fader) Olli.
     Liittyy Olli Juhonpoika Oikarainen sekä Matti Ollinpoika Oikarainen, Eerikki Ollinpoika Oikarainen, ja Juho Ollinpoika Oikarainen.72,73,74 Olli Ollinpoika mainitaan kertomuksessa, joka löytyy Juho Oikarainen -sivulta.75

Olli Ollinpoika Oikarainen, jonka tiedossa olevat lapset ovat:

Neljäs sukupolvi7. JUHO OLLINPOIKA OIKARAINEN (Olli Ollinpoika, Olli Juhonpoika, Juho).88,89,90,91,92,93,94 Hänet tunnettiin myös nimellä Juho Ollinpoika Raudanjoki.95 Joissain lähteissä hänet mainitaan myös nimellä Jöns Ollinpoika Raudanjoki.96 Juho Ollinpoika syntyi arviolta noin (?) 1650. Juho ja Anna Matintytär ????? vihittiin ennen 1683.97 98 1700 Juho asui Rovaniemen Kemihaarassa.99 Juho Ollinpoika Oikarainen kuoli 1709 Rovaniemellä.100,101

Tutkimuskommentti: Anna Matintytär mainitaan Juhon vaimona 1683 Tositekirjassa, mutta varmuudella ei pysty sanomaan, onko kyseessä sama Anna, joka esiintyy edelleen 1700-luvun rippikirjoissa. Eli ei voi varmuudella sanoa, onko Anna Matintytär Juho Ollinpojan lasten äiti tai edes osan lapsista äiti
     Liittyy Anna Matintytär ?????.

Tutkimuskommentti:: Vuonna 1653 Olli Ollinpojasta tulee Mankisen/Raudanjoen pitkäaikainen isäntä. Ollin täytyy olla alkuperäisen isännän Olli Juhonpojan poika. Olli Ollinpojan kuoliniästä laskettu syntymäaika on n. vuosi 1617 eli hän sopii hyvinkin iältään isännäksi 1653 (=n. 36-vuotias). Tuo aika taas sopii isänsä Olli Juhonpojan arvioituun syntymäaikaan. Olli Ollinpojan jälkeen 1670-luvun alussa Raudanjoen isännäksi tulee hänen poikansa Matti ja hänen jälkeensä 1670-luvun puolivälissä Raudanjoen isännyyttä vuorottelevat Juho ja Erkki. Juhon ja Erkin täytyy olla Matti Ollinpojan veljiä eli Olli Ollinpojan poikia. Tämä sopii luotaisesti paremmin (=Veli Matin jälkeen) ja toisaalta ollakseen Olli Juhonpojan lapsia, olisi Olli Juhonpojan pitänyt saada lapsia melko iäkkäänä. Lisäksi Olli Ollinpoika vanhana pitkäaikaisena isäntänä asui Raudanjoella kuolemaansa saakka eli hän on 1700 alkavissa rippikirjoissa mainittu Juhon isä (=Fader) Olli.
     Liittyy Olli Ollinpoika Oikarainen ja Olli Juhonpoika Oikarainen sekä Matti Ollinpoika Oikarainen ja Eerikki Ollinpoika Oikarainen.102,103,104 Juho Ollinpoika mainitaan kertomuksessa, joka löytyy Juho Oikarainen -sivulta.105

Juho Ollinpoika Oikarainen, jonka tiedossa olevat lapset ovat:

ANNA MATINTYTÄR ?????124,125,126,127,128,129 Anna Matintytär syntyi arviolta noin (?) 1648. Anna jäi leskeksi kun Juho kuoli 1709 Rovaniemellä.130,131 Anna Matintytär ????? kuoli välillä 1721 ja 1741.132 133

Avoimia kysymyksiä: Sukunimi? Joidenkin lähteiden mukaan Anna olisi Anna Matintytär Anttila, joka kuolee 4.6.1727.
Juho Ollinpoika Oikarainen ja Anna Matintytär ?????: Ei tiedossa olevia lapsia.

8. EERIKKI OLLINPOIKA OIKARAINEN (Olli Ollinpoika, Olli Juhonpoika, Juho).134,135,136,137,138,139,140 Hänet tunnettiin myös nimellä Eerikki Ollinpoika Raudanjoki.141 Eerikki Ollinpoika syntyi noin 1663.142 143 Eerikki ja Tiina ????? vihittiin ennen 1700.144 145 Hänet tunnettiin noin . .1700 myös nimellä Eerikki Oikarainen.146 Eerikki Ollinpoika Oikarainen kuoli 14.5.1711 Kuusamossa.147,148

Tutkimuskommentti:: Vuonna 1653 Olli Ollinpojasta tulee Mankisen/Raudanjoen pitkäaikainen isäntä. Ollin täytyy olla alkuperäisen isännän Olli Juhonpojan poika. Olli Ollinpojan kuoliniästä laskettu syntymäaika on n. vuosi 1617 eli hän sopii hyvinkin iältään isännäksi 1653 (=n. 36-vuotias). Tuo aika taas sopii isänsä Olli Juhonpojan arvioituun syntymäaikaan. Olli Ollinpojan jälkeen 1670-luvun alussa Raudanjoen isännäksi tulee hänen poikansa Matti ja hänen jälkeensä 1670-luvun puolivälissä Raudanjoen isännyyttä vuorottelevat Juho ja Erkki. Juhon ja Erkin täytyy olla Matti Ollinpojan veljiä eli Olli Ollinpojan poikia. Tämä sopii luotaisesti paremmin (=Veli Matin jälkeen) ja toisaalta ollakseen Olli Juhonpojan lapsia, olisi Olli Juhonpojan pitänyt saada lapsia melko iäkkäänä. Lisäksi Olli Ollinpoika vanhana pitkäaikaisena isäntänä asui Raudanjoella kuolemaansa saakka eli hän on 1700 alkavissa rippikirjoissa mainittu Juhon isä (=Fader) Olli.
     Liittyy Olli Ollinpoika Oikarainen ja Olli Juhonpoika Oikarainen sekä Matti Ollinpoika Oikarainen ja Juho Ollinpoika Oikarainen.149,150,151

Avoimia kysymyksiä: Onko Eerikki Ollinpojalla olemassa poika Eerikki? Väätäisen/Koivisto mukaan näin olisi, vaan siihen en ole löytänyt mitään perustetta. On mahdollista, että Tositekirjoissa 1690-luvulla (mm.1692) Oikaraisen isäntänä mainittu Eerikki LAURINPOIKA Oikarainen on luettu väärin. Nopeasti luettuna siitä voi saada Eerikki EERIKINPOJAN..152,153 Eerikki Ollinpoika mainitaan kertomuksessa, joka löytyy Juho Oikarainen -sivulta.154

Eerikki Ollinpoika Oikarainen, jonka tiedossa olevat lapset ovat:

TIINA ?????207,208,209 Tiina syntyi arviolta noin (?) 1659. Tiina jäi leskeksi kun Eerikki kuoli 14.5.1711 Kuusamossa.210,211 Tiina ????? kuoli välillä 1721 ja 1741.212

Avoimia kysymyksiä: Sukunimi / Patronyymi? Joidenkin lähteiden mukaan Tiina olisi Tiina Matintytär Anttila, joka kuolee 15.10.1731.
Eerikki Ollinpoika Oikarainen ja Tiina ?????: Ei tiedossa olevia lapsia.

Viides sukupolvi9. JUHO JUHONPOIKA OIKARAINEN (Juho Ollinpoika, Olli Ollinpoika, Olli Juhonpoika, Juho).213,214 Hänet tunnettiin myös nimellä Juho Juhonpoika Raudanjoki.215 Juho Juhonpoika syntyi arviolta noin (?) 1680. Juho ja Kaisa ????? vihittiin ennen 1708.216 217

Tutkimuskommentti: 1.9.1723 kuollut "Anders Rawfajoki" sopii ainoastaan Juho Juhonpojan pojaksi. Muut Raudanjoen miehistä eivät ole vielä vihittyinä.
     Liittyy Antti Juhonpoika Oikarainen.

Avoimia kysymyksiä: Kuka on sotilas Pekka (Peer) Nyman, joka mainitaan Juho Juhonpojan (#1044) taloudessa 1721-1741 kinkerikuulustelukirjassa? Onko kyseessä ehkä Juhon (oletettu) veli Pekka Juhonpoika (#1049)? Pekka Nyman vihitään 26.4.1724 Riitta Anttilan kanssa ja siirtyy Olli Eerikinpoika Oikaraisen (#7396) talouteen.
     Liittyy Pekka Juhonpoika Oikarainen sekä Olli Eerikinpoika Oikarainen.218 Juho Juhonpoika mainitaan kertomuksessa, joka löytyy Juho Oikarainen -sivulta.219

KAISA ?????220,221 Kaisa syntyi arviolta noin (?) 1685.

Avoimia kysymyksiä: Sukunimi / Patronyymi?.
Juho Juhonpoika Oikarainen ja Kaisa ?????, joiden tiedossa olevat lapset olivat:

10. EERIKKI JUHONPOIKA OIKARAINEN (Juho Ollinpoika, Olli Ollinpoika, Olli Juhonpoika, Juho).229,230,231,232 Hänet tunnettiin myös nimellä Eerikki Juhonpoika Raudanjoki.233 Eerikki Juhonpoika syntyi noin 1681.234,235 236 Eerikki ja Maria Jaakontytär Tuuliainen vihittiin 13.2.1737 Rovaniemellä.237 Eerikki Juhonpoika Oikarainen kuoli 19.4.1764 Rovaniemellä.238

MARIA JAAKONTYTÄR TUULIAINEN.239,240 Maria Jaakontytär syntyi noin 1695.241 Maria jäi leskeksi kun Eerikki kuoli 19.4.1764 Rovaniemellä.242 Maria Jaakontytär Tuuliainen kuoli 29.6.1785 Rovaniemellä.243
Eerikki Juhonpoika Oikarainen ja Maria Jaakontytär Tuuliainen, joiden tiedossa olevat lapset olivat:

11. ANTTI JUHONPOIKA OIKARAINEN (Juho Ollinpoika, Olli Ollinpoika, Olli Juhonpoika, Juho).248,249 Hänet tunnettiin myös nimellä Antti Juhonpoika Raudanjoki.250 Antti Juhonpoika syntyi noin 1695.251,252 253 1700 Antti asui Rovaniemen Kemihaarassa.254 255 Antti ja Reeta Heikintytär Vitikka, jonka vanhemmat ovat Heikki Heikinpoika Vitikka ja Kaisa Pekantytär Suutari, vihittiin 30.1.1726 Rovaniemellä.256 Antti jäi leskeksi kun Reeta kuoli 21.2.1768 Rovaniemellä.257 Antti Juhonpoika Oikarainen kuoli 27.4.1774 Rovaniemellä.258,259

REETA HEIKINTYTÄR VITIKKA.260,261,262 Reeta Heikintytär syntyi noin 1706.263,264 265 Reeta Heikintytär Vitikka kuoli 21.2.1768 Rovaniemellä.266
Antti Juhonpoika Oikarainen ja Reeta Heikintytär Vitikka, joiden tiedossa olevat lapset olivat:

12. EERIKKI EERIKINPOIKA OIKARAINEN (Eerikki Ollinpoika, Olli Ollinpoika, Olli Juhonpoika, Juho).294,295 Eerikki Eerikinpoika syntyi noin 1692.296 297 Eerikki ja Riitta Pekantytär Rautio vihittiin 21.2.1725 Rovaniemellä.298 Eerikki Eerikinpoika Oikarainen kuoli noin .10.1748 Rovaniemellä.299,300

RIITTA PEKANTYTÄR RAUTIO.301,302 Riitta Pekantytär syntyi noin 1700.303 Riitta jäi leskeksi kun Eerikki kuoli noin .10.1748 Rovaniemellä.304,305 Riitta Pekantytär Rautio kuoli 5.4.1778 Rovaniemellä.306,307
Eerikki Eerikinpoika Oikarainen ja Riitta Pekantytär Rautio, joiden tiedossa olevat lapset olivat:

Kuudes sukupolvi13. JUHO ANTINPOIKA OIKARAINEN (Antti Juhonpoika, Juho Ollinpoika, Olli Ollinpoika, Olli Juhonpoika, Juho).332,333 Hänet tunnettiin myös nimellä Juho Antinpoika Raudanjoki.334 Juho Antinpoika syntyi 23.11.1726 Rovaniemellä.335 Juho ja Tiina Eerikintytär Oikarainen, jonka vanhemmat ovat Eerikki Eerikinpoika Oikarainen ja Riitta Pekantytär Rautio, vihittiin noin 1770.336 337 Juho Antinpoika Oikarainen kuoli 29.11.1779 Rovaniemellä 53-vuotiaana.338,339
     Hänen leskensä Tiina Eerikintytär ja Lauri Matinpoika Honkanen vihittiin 20.3.1781 Rovaniemellä.340

TIINA EERIKINTYTÄR OIKARAINEN.341,342 Tiina Eerikintytär syntyi 3.5.1746 Rovaniemen Kemihaarassa.343 Tiina jäi leskeksi 33-vuotiaana kun Juho kuoli 29.11.1779 (53-vuotiaana) Rovaniemellä.344,345 Tiina (34-vuotiaana) ja Lauri Matinpoika Honkanen vihittiin 20.3.1781 Rovaniemellä.346
Juho Antinpoika Oikarainen ja Tiina Eerikintytär Oikarainen, joiden tiedossa olevat lapset olivat:

14. HEIKKI ANTINPOIKA OIKARAINEN (Antti Juhonpoika, Juho Ollinpoika, Olli Ollinpoika, Olli Juhonpoika, Juho).363,364,365,366,367,368 Hänet tunnettiin myös nimellä Heikki Antinpoika Raudanjoki.369,370 Heikki Antinpoika syntyi 24.8.1732 Rovaniemellä.371,372 373 Hänet kastettiin 1.9.1732 Rovaniemellä.374 Noin 1757 Heikki muutti Rovaniemeltä.375 376 1759 Heikki oli renki Kuusamossa.377 Heikki (26-vuotiaana) ja Dorotea Antintytär Määttä (20-vuotiaana), jonka vanhemmat ovat Antti Simonpoika Määttä ja Maria Sigfridintytär Granroth, vihittiin 21.1.1759 Kuusamossa.378 Noin 1760 Heikki ja Dorotea asuivat Kuusamon Vasaraperällä.379 Hänet tunnettiin noin . .1780 myös nimellä Heikki Kesäniemi.380,381 Heikki Antinpoika Oikarainen kuoli 18.11.1808 Kuusamossa 76-vuotiaana.382,383 Hänet haudattiin 10.12.1808 Kuusamossa.384

DOROTEA ANTINTYTÄR MÄÄTTÄ.385,386,387,388 Hänet tunnettiin myös nimellä Dorotea Antintytär Tolva.389 Dorotea Antintytär syntyi 9.1.1739 Kuusamossa.390 Hänet kastettiin 25.2.1739 Kuusamossa.391 Dorotea jäi leskeksi 69-vuotiaana kun Heikki kuoli 18.11.1808 (76-vuotiaana) Kuusamossa.392,393 Dorotea Antintytär Määttä kuoli 5.3.1810 Kuusamossa 71-vuotiaana.394,395 Hänet haudattiin 31.3.1810 Kuusamossa.396
Heikki Antinpoika Oikarainen ja Dorotea Antintytär Määttä, joiden tiedossa olevat lapset olivat:

15. ANTTI ANTINPOIKA OIKARAINEN (Antti Juhonpoika, Juho Ollinpoika, Olli Ollinpoika, Olli Juhonpoika, Juho).446,447 Hänet tunnettiin myös nimellä Antti Antinpoika Raudanjoki.448 Antti Antinpoika syntyi noin .4.1735 Rovaniemellä.449 Antti ja Anna Mikontytär ????? vihittiin noin 1774.450 451 Antti Antinpoika Oikarainen kuoli 8.4.1800 Rovaniemellä.452,453

CARIN MATTSINTYTÄR ENQVIST.454,455 Carin Mattsintytär syntyi arviolta noin (?) 1740.
Antti Antinpoika Oikarainen ja Carin Mattsintytär Enqvist, joiden tiedossa olevat lapset olivat:

ANNA MIKONTYTÄR ?????459,460 Anna Mikontytär syntyi noin 1753.461 Anna jäi leskeksi kun Antti kuoli 8.4.1800 Rovaniemellä.462,463 Anna Mikontytär ????? kuoli 31.12.1802 Rovaniemellä.464,465

Avoimia kysymyksiä: Sukunimi? Toisen asteen lähteen mukaan Anna on Tervolassa 1.1.1751 syntynyt Anna Mikontytär Frantsi..466
Antti Antinpoika Oikarainen ja Anna Mikontytär ?????, joiden tiedossa olevat lapset olivat:

16. MATTI EERIKINPOIKA OIKARAINEN (Eerikki Eerikinpoika, Eerikki Ollinpoika, Olli Ollinpoika, Olli Juhonpoika, Juho).487,488 Matti Eerikinpoika syntyi 8.1.1726 Rovaniemellä.489 Matti (27-vuotiaana) ja Maria Heikintytär Mommo vihittiin 16.12.1753 Rovaniemellä.490 Matti Eerikinpoika Oikarainen kuoli 28.3.1800 Rovaniemellä 74-vuotiaana.491,492

MARIA HEIKINTYTÄR MOMMO.493,494 Maria Heikintytär syntyi noin 1720.495 Maria jäi leskeksi kun Matti kuoli 28.3.1800 (74-vuotiaana) Rovaniemellä.496,497 Maria Heikintytär Mommo kuoli noin 1801.498
Matti Eerikinpoika Oikarainen ja Maria Heikintytär Mommo, joiden tiedossa olevat ja Rovaniemen Kemihaarassa syntyneet lapset olivat:

17. EERIKKI EERIKINPOIKA OIKARAINEN (Eerikki Eerikinpoika, Eerikki Ollinpoika, Olli Ollinpoika, Olli Juhonpoika, Juho).519,520 Eerikki Eerikinpoika syntyi 12.6.1730 Rovaniemellä.521 Eerikki (24-vuotiaana) ja Tiina Heikintytär Mommo vihittiin 20.5.1755 Rovaniemellä.522 Hänet tunnettiin noin . .1763 myös nimellä Eerikki Körkkö.523

TIINA HEIKINTYTÄR MOMMO.524,525 Tiina Heikintytär syntyi noin 1737.526
Eerikki Eerikinpoika Oikarainen ja Tiina Heikintytär Mommo, joiden tiedossa olevat lapset olivat:

18. OLLI EERIKINPOIKA OIKARAINEN (Eerikki Eerikinpoika, Eerikki Ollinpoika, Olli Ollinpoika, Olli Juhonpoika, Juho).562,563 Olli Eerikinpoika syntyi 24.4.1740 Rovaniemen Kemihaarassa.564 Olli (52-vuotiaana) ja Riitta Ristontytär Hyvönen vihittiin 1.1.1793 Rovaniemellä.565 Olli jäi leskeksi 55-vuotiaana kun Riitta kuoli 6.11.1795 Rovaniemellä.566 Olli (56-vuotiaana) ja Kaisa Heikintytär Vitikka (28-vuotiaana), jonka vanhemmat ovat Heikki Heikinpoika Vitikka ja Riitta Juhontytär Junna, vihittiin 24.1.1797 Rovaniemellä.567 568 Olli Eerikinpoika Oikarainen kuoli 26.5.1804 Rovaniemellä 64-vuotiaana.569,570
     Hänen leskensä Kaisa Heikintytär ja Pekka Rompasaari vihittiin 8.10.1809 Rovaniemellä.571

RIITTA RISTONTYTÄR HYVÖNEN.572,573 Riitta Ristontytär syntyi noin 1757.574 575 Riitta Ristontytär Hyvönen kuoli 6.11.1795 Rovaniemellä.576
     Hänen leskensä Olli Eerikinpoika ja Kaisa Heikintytär Vitikka, jonka vanhemmat ovat Heikki Heikinpoika Vitikka ja Riitta Juhontytär Junna, vihittiin 24.1.1797 Rovaniemellä.577
Olli Eerikinpoika Oikarainen ja Riitta Ristontytär Hyvönen, joiden tiedossa olevat ja Rovaniemellä syntyneet lapset olivat:

KAISA HEIKINTYTÄR VITIKKA.585,586 Kaisa Heikintytär syntyi 19.4.1768 Rovaniemellä.587 Kaisa jäi leskeksi 36-vuotiaana kun Olli kuoli 26.5.1804 (64-vuotiaana) Rovaniemellä.588,589 Kaisa (41-vuotiaana) ja Pekka Rompasaari vihittiin 8.10.1809 Rovaniemellä. Pekka oli leski, jonka edesmennyt puoliso oli Riitta Matintytär Heiskari.590
Olli Eerikinpoika Oikarainen ja Kaisa Heikintytär Vitikka, joiden tiedossa olevat ja Rovaniemellä syntyneet lapset olivat:

19. TIINA EERIKINTYTÄR OIKARAINEN (Eerikki Eerikinpoika, Eerikki Ollinpoika, Olli Ollinpoika, Olli Juhonpoika, Juho).596,597 Tiina Eerikintytär syntyi 3.5.1746 Rovaniemen Kemihaarassa.598 Tiina ja Juho Antinpoika Oikarainen, jonka vanhemmat ovat Antti Juhonpoika Oikarainen ja Reeta Heikintytär Vitikka, vihittiin noin 1770.599 600 Tiina jäi leskeksi 33-vuotiaana kun Juho kuoli 29.11.1779 (53-vuotiaana) Rovaniemellä.601,602 Tiina (34-vuotiaana) ja Lauri Matinpoika Honkanen vihittiin 20.3.1781 Rovaniemellä.603

JUHO ANTINPOIKA OIKARAINEN.604,605 Hänet tunnettiin myös nimellä Juho Antinpoika Raudanjoki.606 Juho Antinpoika syntyi 23.11.1726 Rovaniemellä.607 Juho Antinpoika Oikarainen kuoli 29.11.1779 Rovaniemellä 53-vuotiaana.608,609
     Hänen leskensä Tiina Eerikintytär ja Lauri Matinpoika Honkanen vihittiin 20.3.1781 Rovaniemellä.610
Tiina Eerikintytär Oikarainen ja Juho Antinpoika Oikarainen, joiden tiedossa olevat lapset olivat:

LAURI MATINPOIKA HONKANEN.611,612 Hänet tunnettiin myös nimellä Lauri Raudanjoki.613 Lauri Matinpoika syntyi noin 1748.614
Tiina Eerikintytär Oikarainen ja Lauri Matinpoika Honkanen, joiden tiedossa olevat ja Rovaniemellä syntyneet lapset olivat:

Seitsemäs sukupolvi20. MARIA HEIKINTYTÄR OIKARAINEN (Heikki Antinpoika, Antti Juhonpoika, Juho Ollinpoika, Olli Ollinpoika, Olli Juhonpoika, Juho).639,640,641 Hänet tunnettiin myös nimellä Maria Heikintytär Kesäniemi.642 Maria Heikintytär syntyi 8.4.1762 Kuusamon Vasaraperällä.643 Hänet kastettiin 23.4.1762 Kuusamossa.644 Maria (22-vuotiaana) ja Juho Yrjönpoika Karjalainen (25-vuotiaana), jonka vanhemmat ovat Yrjö Heikinpoika Karjalainen ja Tiina Heikintytär Mursu, vihittiin 3.4.1785 Kuusamossa.645 Maria Heikintytär Oikarainen kuoli 12.3.1804 Kuusamossa 41-vuotiaana.646,647
     Hänen leskensä Juho Yrjönpoika ja Johanna Simontytär Määttä, jonka vanhemmat ovat Simo Simonpoika Määttä ja Kaisa Juhontytär Kurtti, vihittiin 4.8.1805 Kuusamossa.648

JUHO YRJÖNPOIKA KARJALAINEN.649,650,651 Hänet tunnettiin myös nimellä Juho Yrjönpoika Poussu.652 Juho Yrjönpoika syntyi 3.7.1759 Kuusamossa.653 654 Hänet tunnettiin myös nimellä Juho Hiltunen.655 Juho jäi leskeksi 44-vuotiaana kun Maria kuoli 12.3.1804 (41-vuotiaana) Kuusamossa.656,657 Juho (46-vuotiaana) ja Johanna Simontytär Määttä (28-vuotiaana), jonka vanhemmat ovat Simo Simonpoika Määttä ja Kaisa Juhontytär Kurtti, vihittiin 4.8.1805 Kuusamossa. Johanna Simontytär oli leski, jonka edesmennyt puoliso oli Sakari Laurinpoika Mursu.658 Juho Yrjönpoika Karjalainen kuoli 5.2.1846 Kuusamossa 86-vuotiaana.659,660
Maria Heikintytär Oikarainen ja Juho Yrjönpoika Karjalainen, joiden tiedossa olevat lapset olivat:

21. ANTTI HEIKINPOIKA OIKARAINEN (Heikki Antinpoika, Antti Juhonpoika, Juho Ollinpoika, Olli Ollinpoika, Olli Juhonpoika, Juho).702,703,704 Hänet tunnettiin myös nimellä Antti Heikinpoika Kesäniemi.705 Antti Heikinpoika syntyi 20.7.1764 Kuusamon Vasaraperällä.706 Hänet kastettiin 9.9.1764 Kuusamossa.707 Antti (24-vuotiaana) ja Liisa Antintytär Maaninka (18-vuotiaana), jonka vanhemmat ovat Antti Antinpoika Maaninka ja Liisa Heikintytär Räisänen, vihittiin 19.12.1788 Kuusamossa.708 Antti jäi leskeksi 69-vuotiaana kun Liisa kuoli 27.4.1834 (63-vuotiaana) Kuusamossa.709,710 Antti Heikinpoika Oikarainen kuoli 26.4.1843 Kuusamossa 78-vuotiaana.711,712 Hänet haudattiin 29.4.1843 Kuusamossa.713

LIISA ANTINTYTÄR MAANINKA.714,715,716 Liisa Antintytär syntyi 21.7.1770 Kuusamossa.717 Hänet kastettiin 23.7.1770 Kuusamossa.718 Liisa Antintytär Maaninka kuoli 27.4.1834 Kuusamossa 63-vuotiaana.719,720 Hänet haudattiin 3.5.1834 Kuusamossa.721
Antti Heikinpoika Oikarainen ja Liisa Antintytär Maaninka, joiden tiedossa olevat lapset olivat:

22. JUHO HEIKINPOIKA OIKARAINEN (Heikki Antinpoika, Antti Juhonpoika, Juho Ollinpoika, Olli Ollinpoika, Olli Juhonpoika, Juho).801,802,803 Hänet tunnettiin myös nimellä Juho Heikinpoika Kesäniemi.804 Juho Heikinpoika syntyi 12.6.1771 Kuusamossa.805 Juho (30-vuotiaana) ja Valpuri Heikintytär Määttä (22-vuotiaana), jonka vanhemmat ovat Heikki Heikinpoika Määttä ja Beata Paavontytär Hyttinen, vihittiin 27.2.1802 Kuusamossa.806 Hänet tunnettiin noin . .1809 myös nimellä Juho Ahola.807 Juho jäi leskeksi 69-vuotiaana kun Valpuri kuoli 17.10.1840 (61-vuotiaana) Kuusamossa.808,809 Juho Heikinpoika Oikarainen kuoli 2.2.1841 Kuusamossa 69-vuotiaana.810,811

Avoimia kysymyksiä: Onko rippikirjoissa esiintyvä Paavo (s.1821) Juhon ja Valpurin poika? Ainoa 1821 syntynyt Paavo, joka sopii tähän on syntynyt 2.4.1821, mutta hänen vanhemmikseen on merkitty Juho Mursu ja Anna Määttä.
     Liittyy Valpuri Heikintytär Määttä.812

VALPURI HEIKINTYTÄR MÄÄTTÄ.813,814 Hänet tunnettiin myös nimellä Valpuri Heikintytär Ahola.815 Valpuri Heikintytär syntyi 11.3.1779 Kuusamon Posiolla.816 Valpuri Heikintytär Määttä kuoli 17.10.1840 Kuusamossa 61-vuotiaana.817,818
Juho Heikinpoika Oikarainen ja Valpuri Heikintytär Määttä, joiden tiedossa olevat lapset olivat:

23. OLLI ANTINPOIKA OIKARAINEN (Antti Antinpoika, Antti Juhonpoika, Juho Ollinpoika, Olli Ollinpoika, Olli Juhonpoika, Juho).847,848 Hänet tunnettiin myös nimellä Olli Antinpoika Raudanjoki.849 Olli Antinpoika syntyi 11.2.1784 Rovaniemellä.850 Olli (23-vuotiaana) ja Maria Kaisa Tuomaantytär Viiri (23-vuotiaana) vihittiin 20.12.1807 Rovaniemellä.851 Hänet tunnettiin noin . .1815 myös nimellä Olli Koskiniemi.852 Hänet tunnettiin noin . .1820 myös nimellä Olli Hannila.853 Olli jäi leskeksi 61-vuotiaana kun Maria kuoli 4.4.1845 (61-vuotiaana) Rovaniemellä.854,855 Olli Antinpoika Oikarainen kuoli 30.6.1858 Rovaniemellä 74-vuotiaana.856

MARIA KAISA TUOMAANTYTÄR VIIRI.857,858 Maria Kaisa Tuomaantytär syntyi 20.1.1784 Rovaniemellä.859 Maria Kaisa Tuomaantytär Viiri kuoli 4.4.1845 Rovaniemellä 61-vuotiaana.860,861
Olli Antinpoika Oikarainen ja Maria Kaisa Tuomaantytär Viiri, joiden tiedossa olevat ja Rovaniemellä syntyneet lapset olivat:Paluu Sisällysluetteloon

Sähköposti: petteri@tarkkonen.com
Toteutettu: The Master Genealogist for Windows 16.4.2020.